APOD Türkiye Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 31/01/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Bilimetri, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Bu sitenin yönetiminden ve  yürütülmesinden Bilimetri sorumludur. Sitenin tüm hakları ve yönetimi Bilimetri üzerinedir ve veriler Bilimetri kapsamında toplanmaktadır.

1. Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Hizmetlerimizi kullanmanız durumunda toplanan verileriniz:

a. Tarayıcı bilgileriniz.
b. IP adresiniz.
c. Siteye giriş zamanlarınız.
d. Okuduğunuz içerikler ve göz attığınız paneller.
e. Belirtilmesi durumunda belirttiğiniz tüm diğer bilgiler.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

3. Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5. Bu Gizlilik Bildirimi'ndeki Değişiklikler

Bu bildirim, "Gizlilik Politikası", hangi durumda olursa olsun değiştirilebilir, yeniden sunulabilir, revize edilebilir, geçerliliği durdurulabilir, eski bir politikaya dönülebilir, geçerli olmadığı savunulabilir. Bu "Gizlilik Politikası" başlığına ait yapılacak hiçbir değişiklik kullanıcılara, ziyaretçilere bildirilmek zorunda değildir ve Bilimetri bu sorumluluğu kabul etmez.
Bu gizlilik politikası, bildirimi ne olursa olsun reddedilebilir ve kullanım dışı yapılabilir.

6. Feragatname

Bu feragatnamedeki yazan tüm başlıklara ve yazılara göre yukarıda ve aşağıda belirtilmiş olan tüm "Bilimetri Gizlilik Politikası" kapsamındaki içeriklerin aksi site sahipleri ve veri sorumlularınca iddia edilebilir ve gizlilik politikasının 4. ana başlığında yazan KVKK madde 11 uyarınca bölümüne ait tüm haklar reddedilebilir.

Feragatname maddeleri:

a. Tüm verilerinizi sistemlerimizde ve veri tabanımızda gizli tutabilir ve silme isteklerini geri çevirebiliriz.
b. Kişisel verilerinizin paylaşılması durumunda ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değilizdir ve oluşabilecek maddi hasarların hiçbirisini ödemek zorunda değiliz.
c. Kişisel verilerin sızması durumunda bazı koşullarda hiçbir şekilde sorumluluk almayız:
    1. Arama motorlarının hataları ve yanlış sonuçlar.
    2. Sitede sizin tarafınızdan paylaşılan veriler.
    3. Sitenin veri tabanının veya sisteminin ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek sızıntılar.
    4. Virüs, sızıntı, sistem hataları gibi sorunlar.
    5. Google servislerinin verilerinizi paylaşması.
d. Bu feragatname bildirimi "Bilimetri" tarafından ne olursa olsun her koşulda değiştirilebilir ve kullanıcılara, ziyaretçilere değişiklikler hakkında bildirim verilmesi sorumluluğunu kabul etmez.
e. Bilimetri hangi verilerin toplandığını açık ve net bir şekilde paylaşmaktadır fakat başka bir veri toplanması durumunda bunu belirtmek ve paylaşmak zorunda değildir.

7. İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

İletişim Formu